Novosti

29.09.2022

Povećane su svote neoporezivih primitaka

Zakonska regulativa:

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak (NN 112/2022)

Stupa na snagu: 01.10.2022.

Neoporezivi primitci:

Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 5.000,00 kn
Novčane nagrade za radne rezultate  do 7.500,00 kn
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane do 6.000,00 kn
Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31.prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) do 1.000,00 kn
Dar u naravi do 1.000,00 kn
Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 10.000,00 kn
Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 3,00 kn/km

Kontakt

Tel +385 99 81 44 452

Radno vrijeme:
pon-pet 07:00 - 15:00

Tijardovićeva ulica 1B
10000 Zagreb
Hrvatska