Usluge

Porezno savjetovanje

 • Porez na dobitak
 • Porez na dohodak
 • Porez na dodanu vrijednost
 • Porez na nekretnine

Analiza poslovanja

Planiranje i analiza poslovanja temelji se na ostvarenim poslovnim rezultatima i zacrtanim poslovnim zadacima u budućnosti.

 • Izrada poslovnih planova
 • Izrada investicijskih studija

Konzultantske usluge na području financijsko-računovodstvenog poslovanja

 • Predlaganje, implementacija i upravljanje poreznim obvezama,

 • Praćenje poreznih propisa i njihova ažurna primjena

 • Izrada ili snimanje postojećeg sustava organizacije poslovanja uz prijedloge za poboljšanje

 • Usluge savjetovanja i praćenja financijskog poslovanja poduzetnika

Knjigovodstvene usluge za mikro, mala i srednje velika društva

Step 93 d.o.o. obavlja knjigovodstvene usluge za mala i srednje velika društva (poduzetnike) u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI), propisima o porezu na dodanu vrijednost, dohodak i dobitak, te drugim propisima, koji uređuju računovodstveno - financijsko poslovanje u Republici Hrvatskoj.

 • Ustroj i vođenje poslovnih knjiga

  koje obuhvaćaju dnevnik, glavnu knjigu, analitiku partnera, analitiku osnovnih sredstava, analitiku sitnog inventara i analitiku plaća

 • Izrada popisa obveza i potraživanja

 • Izrada izvještaja o poslovanju na zahtjev poduzetnika

 • Izrada mjesečnih i kvartalnih izvještaja za potrebe statistike

 • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja:

  Račun dobiti i gubitka
  Bilanca
  Bilješke uz financijske izvještaje
  Novčani tok – samo za srednje velike poduzetnike
  Izvještaj o promjenama kapitala – samo za srednje velike poduzetnike

 • Sastavljanje PD i pripadajućih obrazaca za fiskalne potrebe na kraju godine

Kontakt

Tel +385 99 81 44 452

Radno vrijeme:
pon-pet 07:00 - 15:00

Tijardovićeva ulica 1B
10000 Zagreb
Hrvatska