AD ARMA revizija d.o.o.

/ Usluge

Knjigovodstvene usluge za mala i srednje velika društva

Step 93 d.o.o. obavlja knjigovodstvene usluge za mala i srednje velika društva (poduzetnike) u skladu s Zakonom o računovodstvu, Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI), propisima o porezu na dodanu vrijednost, dohodak i dobitak, te drugim propisima, koji uređuju računovodstveno - financijsko poslovanje u Republici Hrvatskoj.

Knjigovodstvene usluge uključuju:

 • Ustroj i vođenje poslovnih knjiga, koje obuhvaćaju dnevnik, glavnu knjigu, analitiku partnera, analitiku osnovnih sredstava, analitiku sitnog inventara i analitiku plaća
 • Izrada popisa obveza i potraživanja
 • Izrada izvještaja o poslovanju na zahtjev poduzetnika
 • Izrada mjesečnih i kvartalnih izvještaja za potrebe statistike
 • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja:
  • Račun dobiti i gubitka
  • Bilanca
  • Bilješke uz financijske izvještaje
  • Novčani tok – samo za srednje velike poduzetnike
  • Izvještaj o promjenama glavnice – samo za srednje velike poduzetnike
 • Sastavljanje PD i PDV-k obrasca za fiskalne potrebe na kraju godine

Konzultantske usluge na području financijsko – računovodstvenog poslovanja

 • Predlaganje, implementacija i upravljanje poreznim obvezama, uvijek u skladu sa zakonom
 • Praćenje poreznih propisa i njihova ažurna primjena
 • Izrada ili snimanje postojećeg sustava organizacije poslovanja uz prijedloge za poboljšanje
 • Konzultantske usluge pri implementiranju informatičkog sustava
 • Snimanje postojećeg IT sustava i zajedno s Vašim informatičarom izrada prijedloga za unaprjeđenje istog ili uvođenje promjena
 • Usluge savjetovanja i praćenja financijskog poslovanja poduzetnika

Planiranje i analiza poslovanja

Planiranje i analiza poslovanja temelji se na ostvarenim poslovnim rezultatima i zacrtanim poslovnim zadacima u budućnosti.

Porezno savjetovanje:

 • Porez na dobitak
 • Porez na dohodak
 • Porez na dodanu vrijednost
 • Porez na nekretnine