Novosti

07.11.2022

Temeljni kapital

Zakonska regulativa:

Zakonom o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/2022)

 

Stupa na snagu: 01.01.2023.

 

Obveza usklađivanja temeljnog kapitala u sudskom registru za dionička društva( d.d.) i društva s ograničenom odgovornošću ( d.o.o. i j.d.o.o.)

 

Rokovi:

 • D.D. – do kraja 2023 godine
 • D.O.O/J.D.O.O – do kraja 2025 godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 18/23)

Usklađenje iznosa temeljnog kapitala kod d.o.o. (veza članak 389 i 390 ZTD) obvezno prilikom prve promjene Izjave o osnivanju/Društvenog ugovora, statusne promjene ili promjene nekog od poslovnih udjela. Obveza usklađenja nije ograničena, a treba obuhvatiti temeljni kapital i sve poslovne udjele društva. Članci 389 i 390 ZTD:

 • Članak 389: temeljni kapital mora biti iskazan u eurima, a najmanji iznos 2.500€
 • Članak 390: nominalni iznos poslovnog udjela ne može biti manji od 10€, a mora biti cijeli broj, koji je višekratnik broja 10

 

Naknade:

 • Sudski registar – bez naknade
 • Javni bilježnici – prema redovnoj tarifi

 

Pregled visine minimalnog temeljnog kapitala i nominalne svote dionica/udjela:

U EUR-ima

Društvo

Minimalni temeljni kapital

Minimalna nominalna svota dionice/udjela

Izražavanje minimalne svote dionica/udjela

Dokument

Tko donosi odluku

d.d.

25.000,00

1,00

cijelim brojem

Odluku o usklađenju temeljnog kapitala i dionica

Glavna skupština običnom većinom

d.o.o.

2.500,00

10,00

cijeli broj koji je višekratnik broja deset

Odluka o usklađenju temeljnog kapitala u obliku javnobilježničke isprave

Skupština društva tj. član/članovi društva

j.d.o.o.

1,00

1,00

pune svote eura

Odluka o usklađenju temeljnog kapitala u obliku javnobilježničke isprave

Skupština društva tj. član/članovi društva

 

Člankom 21. ZIZTD-a propisano je da se provedbom usklađenja nikome ne smiju umanjiti njegova članska prava u društvu, osim ako se s time izričito ne suglasi prilikom donošenja odluke, odnosno u pisanoj izjavi danoj u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik.

 

Pravila usklađenja:

 

 • postojeće svote temeljnog kapitala preračunati iz kuna u eure, a tek onda utvrditi potrebno usklađenje
 • primjenjuju se opća pravila za preračunavanje i zaokruživanje:
 • primjenom pune brojčane svote fiksnog tečaja konverzije (1 € = 7,53450 kn)
 • zaokruživanjem dobivene svote na dvije decimale, a na temelju treće decimale.
  • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
  • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.

Povećanje/ Smanjenje temeljnog kapitala

 

Prilikom usklađenja društva kapitala moći će povećati ili smanjiti temeljni kapital i nominalnu svotu dionica odnosno poslovnih udjela. Odluka je prepuštena dioničarima odnosno članovima društva, ali su propisana pravila što je dopušteno:

 

 1. Povećanje temeljnog kapitala:
 • mogu se koristiti zakonske rezerve, rezerve kapitala i statutarne rezerve odnosno rezerve predviđene društvenim ugovorom i kada nije predviđeno da se mogu koristiti u tu svrhu, ostale rezerve iz dobitka i zadržani dobitak društva te neraspoređeni dobitak poslovne godine bez ikakva ograničenja. Vlastite dionice i vlastiti poslovni udjeli sudjeluju u usklađenju i odgovarajućem povećanju temeljnog kapitala.

 

 1. Smanjenje temeljnog kapitala:
 • svota za koju je smanjen temeljni kapital može se iskoristiti za pokriće gubitka ili za unos u rezerve kapitala.
 • svota za koju je smanjen temeljni kapital ne smije se isplatiti dioničarima odnosno članovima društva niti se može koristiti za to da ih se oslobodi od uplate dionice odnosno poslovnog udjela.

Kontakt

Tel +385 99 81 44 452

Radno vrijeme:
pon-pet 07:00 - 15:00

Tijardovićeva ulica 1B
10000 Zagreb
Hrvatska